Czynności notarialne – CENNIK

Za dokonywane przez Kancelarię Notarialną – Agnieszka Mikołajczyk i Halina Mikołajczyk w Katowicach czynności notarialne i przygotowane projekty przysługuje wynagrodzenie  –  taksa notarialna określona w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku.

Kancelaria Notarialna Agnieszka Mikołajczyk
Wynagrodzenie notariusza podlega powiększeniu o należny podatek od towarów i usług (VAT) na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, według obowiązującej w dniu dokonywania czynności notarialnej stawki, która aktualnie wynosi 23%.
Dodatkowo przy niektórych czynnościach konieczne jest uiszczenie podatków lub opłat na rzecz Państwa, instytucji państwowych lub prowadzonych rejestrów. W takim przypadku notariusz przekazuje w imieniu klienta pieniądze na ich rachunek. Najczęściej pobierane są:
 
  • opłata sądowa, w przypadku złożenia wniosku do księgi wieczystej;
  • podatek od czynności cywilnoprawnych, między innymi, w przypadku umowy kupna mieszkania, ustanowienia hipoteki, założenia spółki;
  • podatek z ustawy o podatku od spadków i darowizny, między innymi w przypadku dokonania darowizny.
 
Udzielamy informacji w sprawie kosztów bezpłatnie, ale prosimy o kontakt telefoniczny w tym celu. W trakcie rozmowy prosimy o wskazanie rodzaju czynności (np.: sprzedażdarowiznatestament), przedmiotu i jego charakteru prawnego (np.: dommieszkanienieruchomośćspółdzielcze własnościowe prawo), jej wartości (np.: ceny sprzedaży).